Đặc khu Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Chuyên gia: ‘Nên cải cách để toàn thể VN thành đặc khu’ by VOA Tiếng Việt. 08/07/2018.
7DD081C3-24EB-4281-B18B-D791D96D7D27_w1023_r1_s
Đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, dự kiến là một trong 3 đặc khu của Việt Nam

Ai còn mơ mở đặc khu
Ấy là bán nước kẻ thù dân ta
Không nên tách hẳn riêng ra
Sẽ thành nhượng địa nước nhà suy vong!

Mời gọi đầu tư nước ngoài để mở mang kinh tế thì cứ mời. Dành cho nhà đầu tư ưu đãi thuế và xử dụng đất đai hợp lý, bồi hoàn đúng giá thị trường và phải tuân theo pháp luật Việt Nam. Dân Việt được ưu tiên làm việc cho doanh nghiệp mới gọi là tạo công ăn việc làm cho dân. Nếu chỉ ưu tiên công nhân Tàu là mắc mưu Tàu cọng vì chúng đang cần di dân!
Mở mang công nghiệp bằng cách chuyển những nhà máy o nhiễm của Tàu sang VN là biến VN thành ổ rác thải cho Tàu mà Formosa và Bauxite ở Cao Nguyên miền Trung là ví dụ điển hình. Bổng dưng đem một phần lãnh thổ dâng cho Tàu để chúng làm gì bên trong mà mình không kiểm soát được thì đó là bán nước.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, August 07, 2018 2200 EST