Việt – Nhật ký thỏa thuận khai thác khí đốt ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Việt – Nhật ký thỏa thuận mua bán khí đốt khai thác ở Biển Đông
by Anh Vũ – RFI. Đăng ngày 01-08-2018 Sửa đổi ngày 01-08-2018 12:11.
south_china_sea_claims_map
south_china_sea_claimsmap
Đòi hỏi chủ quyền của các nước ven Biển Đông. (@wikipedia.org)

Việt-Nhật cùng khai thác khí đốt
Hãy cầu mong làm tốt hơn xưa
Sao Vàng-Đại Nguyệt có thừa
Đừng như Tư Chính mới vừa rút lui!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, August 01, 2018 0956 EST
WWRI, Wednesday, August 01, 2018 0956 EST
1- Việt Nam, Nhật cùng khai thác khí đốt trên Biển Đông giữa căng thẳng với Bắc Kinh