Non Nước lâm nguy

Kính mời quý bạn xem bài: Non Nước lâm nguy by vivi099 July 13, 2018.
DAC_KHU-1
Ba Đặc khu mà Việt cọng sắp dâng cho Tàu cọng.

Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc
Bọn hán nô dâng nước cho Tàu
Sau năm 99 còn đâu
Dấu tích đất Việt lúc đầu hay không?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, August 01, 2018 1212 EST

Việt – Nhật ký thỏa thuận khai thác khí đốt ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Việt – Nhật ký thỏa thuận mua bán khí đốt khai thác ở Biển Đông
by Anh Vũ – RFI. Đăng ngày 01-08-2018 Sửa đổi ngày 01-08-2018 12:11.
south_china_sea_claims_map
south_china_sea_claimsmap
Đòi hỏi chủ quyền của các nước ven Biển Đông. (@wikipedia.org)

Việt-Nhật cùng khai thác khí đốt
Hãy cầu mong làm tốt hơn xưa
Sao Vàng-Đại Nguyệt có thừa
Đừng như Tư Chính mới vừa rút lui!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, August 01, 2018 0956 EST
WWRI, Wednesday, August 01, 2018 0956 EST
1- Việt Nam, Nhật cùng khai thác khí đốt trên Biển Đông giữa căng thẳng với Bắc Kinh

Công ty Đài Loan hạ cờ trước khi Tàu cọng lên tiếng

Kính mời quý bạn xem bài: VN: Công ty Đài Loan hạ cờ trước khi Trung Quốc lên tiếng by BBC. 1 tháng 8 2018.
_102780097_813dbef0-ee38-465e-ae9d-26126904621b
Hình ảnh trên trang web của công ty Kaiser cho thấy lá cờ Tàu Cộng thay vì cờ Đài Loan.

Chủ nhà thật sự quá hèn
Khựa Tàu chưa nói đã bèn rút lui
Đài Loan cũng thật là tồi
Vì tiền chịu lép tạm thời cho xong
Đồng bào đứng dậy một lòng
Quyết thề giữ nước để không thuộc Tàu
Trẻ già trai gái bên nhau
Bắc Nam diệt cọng chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, August 01, 2018 0930 EST

Việt Nam muốn như Tân Cương không?

Kính mời quý bạn xem bài: Tỉnh Tân Cương của Tàu cộng – Một nhà nước công an mà thế giới chưa hề thấy by Bernhard Zand * Nguyễn Văn Vui (Danlambao) 7/31/2018.
Đường phố Tân Cương
Cảnh sát Tàu cọng đang canh chừng dân Uyghur trên đường phố.

Hỡi người Việt Nam trong ngoài nước
Hãy cùng nhau ngăn bước giặc thù
Không là tỉnh nhỏ đặc khu
Việt Nam độc lập thiên thu vói Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, August 01, 2018 0000 EST