Malaysia khẳng định sẽ có lập trường kiên quyết hơn ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Malaysia khẳng định sẽ có lập trường kiên quyết hơn by Trọng Nghĩa – RFI. Đăng ngày 25-07-2018 Sửa đổi ngày 25-07-2018 13:33.
2018-05-12t084825z_21656857_rc16aec1a450_rtrmadp_3_malaysia-politics-cabinet
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, trong cuộc họp báo ngày 12/05/2018 tại Pataling Jaya Reuters

Mã lai kiên quyết với Tàu
Trọng Quang có dám cùng Tàu đôi co
Mặc cho Tàu vẽ lưỡi bò
Việt Nam lãnh hải thì co gần bờ!
Đồng bào ơi! Đã tới giờ
Diệt nô hán để cõi bờ vẹn nguyên
Đừng nghe giặc hán tuyên truyền
Để cho mất cả chủ quyền nước Nam
Đứng lên chống giặc gian tham
Bảo an bờ cõi Việt Nam muôn đời.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, July 25, 2018 2253 EST