Quan chức Mỹ đồng loạt lên tiếng về Biển Đông

Quan chức Mỹ đồng loạt lên tiếng về Biển Đông


“Điều sống còn là phải phát một thông điệp cho Bắc Kinh về quyết tâm của Viêt Nam và các đồng minh Mỹ trước các hành động phi pháp của Tàu cong.”

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, July 24, 2018 1220 EST