Trường tồn

Kính mời quý bạn xem bài: Trường tồn by Hermine Huynh (Danlambao) 19.07.2018.
đồngcacủaquỷ-danlambao
Đồng ca của quỷ.

Toàn dân mạnh dạn đứng lên
Công an quân đội diệt tên thân Tàu
Nữ nam già trẻ cùng nhau
Một lòng đoàn kết chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, July 19, 2018 1840 EST