KHÔNG CẦN PHẢI ĐÁNH VIỆT NAM CHÚNG NÓ.

Tàu khựa không cần đánh Việt cọng
Dân Việt cần đánh Trọng hán nô
Mới mong giữ vững cõi bờ
Truyền cho con cháu cơ đồ Hùng Vương.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, July 18, 2018 0005 EST

www.vietnamexodus.info

Lê Hoàng(facebook)Mời quí vị đọc một tài liệu bí mật của Tàu cọng được cơ quan an ninh Mỹ bắt được. Nếu tiện xin quí bạn phổ biến rộng rãi.

37338395_429702700881401_1317698612112654336_n

Mới đây, Dương Khiết Trì (Yang Jiechi), cựu bộ trưởng Ngoại Giao Trung Cộng (2007-2013) đã viết một bài về vấn đề này, tựa đề: “Không cần phải đánh Việt Nam chúng nó!”

View original post 1,941 more words