Con Đường Tơ Lụa là thủ đoạn của Tàu cọng bắt nước khác phụ thuộc

Kính mời quý bạn xem bài: Con Đường Tơ Lụa: Thủ đoạn của Trung Quốc bắt nước khác phụ thuộc by Mai Vân – RFI. Đăng ngày 17-07-2018 Sửa đổi ngày 17-07-2018 17:18.
wp-image-1854177730
Chủ tịch Tàu cọng Tập Cận Bình đọc thông cáo chung kết thúc thượng đỉnh “Con Đường Tơ Lụa Mới “, tại Bắc Kinh, ngày 15/05/2017. REUTERS/Jason Lee


Ở trên bộ Con Đường Tơ Lụa
Dọc ven biển vây bủa Ngọc Trai
Khựa Tàu tính kế lâu dài
Tóm thâu địa lợi vành đai con đường

Ỏ Việt Nam chủ trương của đảng
Theo Tàu cọng còn đảng còn mình
Một lòng vâng lịnh Bắc kinh
Quyết cho ra luật trá hình Đặc Khu

Đồng bào ơi chần chờ mất nước
Bắc Trung Nam vì nước đứng lên
Giữ cho Đất Việt vững bền
Diệt bè nô hán những tên bồi Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, July 17, 2018 1300 EST
1- Trung Quốc và “con đường tơ lụa”
2- ‘Con đường Tơ lụa Mới’ Trung Quốc bế tắc tại Ấn Độ và các nước đối tác
3- Con đường Tơ lụa mới của Trung Quốc ngổn ngang ‘ổ voi’