Việt Nam có thành một tỉnh của Tàu cọng không?

Kính mời quý bạn xem bài: ‘Philippines, một tỉnh của TQ’ gây giận dữ by BBC. 13 tháng 7 2018.
_102507076_untitled
Dòng chữ ‘Philippines, một tỉnh của TQ’ trên tấm vải đỏ xuất hiện bí hiểm tại Manila khiến người dân nước này nổi giận và người dùng mạng xã hội VN lo ngại.

“Hình ảnh băng rôn với dòng chữ ‘Chào mừng đến Philippines, một tỉnh của Trung Quốc’ cũng gây xôn xao, thu hút nhiều bình luận và chia sẻ trong cộng đồng người dùng mạng xã hội tại Việt Nam.
Facebooker Lê Vĩnh Thuận viết: “Đã nói có lịch sử ngàn năm còn lạ gì ông bạn môi hở răng lạnh này nữa! Không khéo lan tới Việt Nam!”
Một người dùng Facebook tên Kate Nguyễn bày tỏ lo ngại rằng Việt Nam cũng có nguy cơ trở thành một ‘thuộc địa kiểu mới’ của Trung Quốc.
“Chúng ta không cần đợi lâu đâu, vì cứ tình hình như hiện tại, thì việc nước ta trở thành thuộc địa kiểu mới của Trung Quốc đã nhìn thấy rồi,” Facebooker này viết.”

Đồng bào không chống Đặc Khu
Việt Nam thành tỉnh kể từ hôm nay
Đứng lên quyết chống luật này
Hy sinh giữ nước khỏi tay giặc Tàu.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, July 15, 2018 1040 EST