Thả ngay Will Nguyễn

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam: ‘Nếu Will Nguyễn ăn năn hối cải sẽ được giảm án’
by VOA. 13/07/2018.

Will Nguyễn được cho là bị nhân viên an ninh kéo lê trên đường phố Sài gòn ngày 10/6/2018.

Mặc dầu sinh ở nước ngoài
Nhưng dòng giống Việt trong người không phai
Nỗi lo đất nước tương lai
Mất vào giặc hán bởi vài đặc khu
Sá gì thân phải ở tù
Cùng dân phản đối cho dù tay không
Công an dân vệ rất đông
Bắt dân để được vừa lòng Bắc kinh
Người dân lên tiếng biểu tình
Là quyền hiến định dân mình không sai
Hán nô và lũ tay sai
Đã làm rất tốt biệt tài hiếp dân
Đứng lên toàn thể nhân dân
Diệt tay sai hán một lần cho xong
Trẻ già trai gái đồng lòng
Thì non nước Việt mới mong trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, July 13, 2018 0958 EST