Bẩy nợ của Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Đại nạn Trung Hoa: Trung Cộng bẫy nợ by Trần Gia Phụng (Danlambao) 09.07.2018.
bẩynợtàu-danlambao
Chủ nợ và con nợ.

Cần tiền cầm lấy mà xài
Khi nào có trả bùi tai quá trời
Tới khi đáo hạn hỡi ơi
Tài nguyên hay đất thuộc trời Bắc kinh!

Người yêu nước giật mình chợt tỉnh
Hãy đứng lên thức tỉnh toàn dân
Việt Nam đất nước đang cần
Diệt bầy nô hán bảo toàn giang san!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, July 11, 2018 2144 EST