Giáo xứ miền Trung phản đối luật An ninh mạng

Kính mời quý bạn xem bài: Giáo xứ miền Trung phản đối luật An ninh mạng by BBC. 9 tháng 7 2018.
_102440788_36817647_1733900960064730_8988711404806602752_o
Tuần hành cầu nguyện phản đối Luật An ninh mạng tại Giáo hạt Hòa Ninh, Quảng Bình sáng 8/7.

Điều 25:
Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

Luật ANM vi phạm hiến pháp nước Việt Nam cs.
Nếu nói quyền thực hiện do pháp luật quy định thì hiến pháp vncs là tờ giấy lộn vì không có giá trị gì với các luật trái hiến pháp.

Chỉ giáo xứ miền Trung phản đối
Bắc và Nam chưa tới hay sao?
Đồng bào phật tử nơi nào?
Hãy cùng đoàn kết kéo nhào hán nô

Nếu vô cảm cơ đồ hủy diệt
Và tương lai dân Việt tiêu điều
Tay sai Tàu cọng dùng chiêu
Viết ra luật lệ để chiều Bắc kinh.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, July 09, 2018 2133 EST
1- HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM