Hai đảng cs Tàu cọng và Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác

Kính mời quý bạn xem bài: Đảng CS TQ và VN ‘cam kết tăng cường hợp tác’ by BBC. 7 tháng 7 2018.
_102423890_xxjpbee001154_20180707_tppfn0a001
TBT Nguyễn Phú Trọng gặp ông Hoàng Khôn Minh, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Tàu chiều 5/7.

Nguyễn Phú Trọng cầu mong ổn định
Hoàng Khôn Minh thì tính tăng cường
Văn hóa du lịch truyền thông
Phải cần mở rộng kẻo không kịp Tàu

Hai dân tộc khác nhau nhiều thứ
Lại thêm vì quá khứ thương đau
Làm sao không hận giặc Tàu
Lấn qua biên ải đâm tàu ngư dân!

Toàn dân già trẻ phải cần
Quyết tâm giữ nước chống xâm lăng Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, July 07, 2018 2250 EST