Sihanoukville, Tương lai của Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc?

Kính mời quý bạn xem bài: Sihanoukville, thuộc địa Trung Quốc ? by Thụy My – RFI. Đăng ngày 05-07-2018 Sửa đổi ngày 05-07-2018 11:41.
chine_01
Lối vào một sân bay do tập đoàn Tàu cọng Union Development Group xây dựng ở Koh Kong, Cam Bốt, từ đây có thể đi thẳng đến các bãi biển Sihanoukville. REUTERS/Samrang Pring

Đứng lên chống lại Đặc khu
Quyết không bán đất Việt ta cho Tàu
Trẻ già Nam Bắc cùng nhau
Kết thành một khối chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, July 05, 2018 0736 EST