Báo Mỹ vạch trần cách Tàu cọng gài bẫy thâu tóm Sri Lanka

Kính mời quý bạn xem bài: Báo Mỹ vạch trần cách Trung Quốc gài bẫy thâu tóm Sri Lanka by Mai Vân – RFI. Đăng ngày 03-07-2018 Sửa đổi ngày 03-07-2018 13:52.
000_16v38r
Cảng biển Hambantota mà Sri Lanka cho Trung Quốc thuê 99 năm. ©Lakruwan WANNIARACHCHI / AFP

Trương Tấn Sang có lần nói:
“Đừng lo thiếu tiền! Đã có Trung Quốc!”
Tiền Tàu tràn ngập Ba Đình
Việt Nam sẽ bị Bắc kinh nắm đầu
Giang sơn Lạc Việt còn đâu?
Khi thằng cọng sản theo Tàu xâm lăng?
Đứng lên ơi hỡi muôn dân
Cứu nguy đất nước thoát cơn sóng Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, July 03, 2018 2220 EST
1- China’s “debt trap” is even worse than we thought
2- Sri Lanka, Struggling With Debt, Hands a Major Port to China