Tàu cọng đặt tuần duyên dưới quyền chỉ huy của quân đội

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc đặt tuần duyên dưới quyền chỉ huy của quân đội by Thụy My – RFI Đăng ngày 02-07-2018 Sửa đổi ngày 02-07-2018 19:27.
biendong_14_05_21
Một tàu hải cảnh Tàu cọng đối mặt với tàu tuần duyên Việt Nam, trong vụ giàn khoan HD 981 năm 2014. Ảnh chụp ngày 14/05/2014.
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, July 02, 2018 2242 EST