Ai sẽ trả lời cho em Trương Thị Hà?

Kính mời quý bạn xem bài: Ai sẽ trả lời cho em Trương Thị Hà? by Kông Kông (Danlambao) 30/6/2018.
Truongthiha-danlambao.png
Sinh viên Trương Thị Hà trong buổi biểu tình

Đến lúc quá căng thẳng, học trò thống thiết van xin “thầy” gọi giúp luật sư “Thầy chỉ cần thông báo cho các Luật sư của em thôi, chỉ cần vậy thôi, thầy ơi. Em sẽ biết ơn thầy suốt đời ạ.”. Và “thầy” trả lời: “Thầy không biết về luật”?

Câu trả lời của Thầy thật là NGU!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, July 01, 2018 2330 EST