Watch “7 triệu người công Giáo không phải là bù nhìn đâu bà Nguyễn Thị Kim Ngân ạ #VoteTv” on YouTube

Advertisements

ĐỪNG SỢ!

Kính mời quý bạn xem bài: CHÓ “KHÔNG RĂNG MÔ”, ĐỪNG SỢ. by Kiêm Ái – Ba Cây Trúc 2018-06-24.
Ceausescu
Mărturii despre execuţia soţilor Ceauşescu – Media: 53971 – RTV.net

Bắc Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc
Thành Đặc khu là mất Việt Nam
Đứng lên toàn thể dân Nam
Dân ta “Đừng Sợ” mới làm Tàu suy!

Toàn dân hỡi cứu nguy Đất nước
Đảng cọng đang từng bước hiến dâng
Đất liền hải đảo dần dần
Thuộc về Tàu cọng muôn phần trớ trêu!

Tổ quốc ta đang kêu đang gọi
Người yêu nước tiếp nối tiền nhân
Đứng lên chống giặc an dân
Non sông Dân tộc đang cần cứu nguy.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, June 24, 2018 1550 EST

1-
Mărturii despre execuţia Ceauşeştilor de la unul dintre membrii plutonului de execuţie VIDEO

Nguyễn Phú Trọng là tên bán nước số một trong lịch sử Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Chứng minh Nguyễn Phú Trọng là tên bán nước số một trong lịch sử Việt Nam by Trúc Giang MN (Danlambao) 22-6-2018.
TàutặcNguyễnPhúTrọng-danlambao
Tội đồ bán nước Nguyễn Phú Trọng

Đứng lên ơi hỡi đồng bào
Thờ ơ vô cãm nước vào ngọai bang
Diệt ngay lũ cọng tham tàn
Chủ trương nô lệ đầu hàng Bắc Kinh
Bắc Nam tiếp tục biểu tình
Chống dâng Đất Việt nước mình cho Hoa.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, June 23, 2018 0000 EST

Thủ tướng Phúc yêu cầu báo chí phản bác thông tin ‘sai trái’ trên mạng

Thủ tướng Phúc yêu cầu báo chí phản bác thông tin ‘sai trái’ trên mạng

Thu tuong Phúc đã tùng tói My
Thê mà không hoc My tu do
Băt dân cú phai xin cho
Câm dân phan đôi cõi bò cho thuê.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, June 22, 2018 0820 EST

Đặc khu được bán thế nào?

Kính mời quý bạn xem bài: Đặc khu được bán thế nào? by Việt Chinh – Báo Thế Giới Mới. June 16, 2018.
DAC_KHU-1
Ba Đặc khu và Lưỡi bò Tàu

Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc
Ba nơi trọng yếu nước mất còn
Giặc Tàu án ngự giang sơn
Việt Nam chắc chắn không còn tương lai

Hãy đứng lên những ai yêu nước
Vì tồn vong tiến bước lên đường
Một lòng bảo vệ quê hương
Quyết tâm chống bọn Bắc phương giặc Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, June 20, 2018 1110 EST