“Trung Quốc không thể mất một tấc đất nào”

Kính mời quý bạn xem bài: Tập Cận Bình: “Trung Quốc không thể mất một tấc đất nào” by VOA. 28/06/2018.
wp-image-344012932
Ông Tập Cận Bình tiếp ông James Mattis

Mọi người nhìn vào bản đồ nước Tàu để thấy Tàu cọng bị mất đất hay không? Vạn Lý Trường Thành (VLTT) là đường biên giới thời xưa, bây giờ VLTT nằm lọt bên trong nước Tàu! Thời nhà Minh và Thanh, đảo Hainan là cực Nam của nước Tàu, thế mà bây giờ Tàu cọng cho phát sinh ra đường lưỡi bò bao phủ gần hết Biển Đông thì có phải Tàu cọng đang bành trướng không?
Một nước tham lam như Tàu cọng thì lân bang sẽ không bao giờ được sống yên ổn.
Người Việt Nam yêu nước hãy sẵn sàng chiến đấu chống Tàu xâm lược. Quyết không để mất biển đảo vào tay giặc Tàu Tập Cận Bình.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, June 28, 2018 0717 EST
1- Mỹ-Trung: Tập Cận Bình tuyên bố với Mattis “không lui một tấc đất”