Watch “Story of a protester brutally bashed in Saigon” on YouTube

Kính mời quý bạn xem video:

Công an Sài Gòn đánh dân chấn thuong!

Khi đi biểu tình xin đồng bào đừng để người bị công hay côn an bắt về đồn chịu trận một mình.
Hãy cùng nhau kéo về đồn công an đòi người và sẵn sàng ùa vào dành lại người khi phát hiện công an đánh người bị bắt.
Không biểu lộ tình đồng đội ai bị bắt mặc người âý chịu thì sẽ bị công an tiêu diệt dần dần và rồi không còn ai để đi biểu tình nữa!
Xin đồng bào hãy đoàn kết lại thành một khối thì mới chống tà quyền và chống Tàu cứu nước thành công.

Xin đừng vô cãm ai ơi!
Hôm nay người âý ngày mai tới mình
Xuống đường tranh đấu biểu tình
Cùng chia hoạn nạn chung tình đấu tranh
Hỡi người dân Việt hùng anh
Đứng lên cứu nước khỏi thành vong nô!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, June 26, 2018 0239 EST