Mỹ tập trận với Đài Loan và ‘thuê đảo’ ở Trường Sa?

Mỹ tập trận với Đài Loan và ‘thuê đảo’ ở Trường Sa?
_102109054_gettyimages-912479642-1
Viêt Nam se nói gì vói My và Đài Loan?
Tai sao không kiên Đài Loan?

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, June 25, 2018 0747 EST

Advertisements