Tiến trình Hán hóa qua các Đặc khu kinh tế

Kính mời quý bạn xem bài: Tiến trình Hán hóa qua các Đặc khu kinh tế by Mai Thanh Truyết – Dân Làm Báo 6/24/2018.
Đặckhu-tiếnvềThànhĐô-danlambao
Đặc khu tiến về Thành Đô.
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, June 26, 2018 0000 EST

XIN CHẤM DỨT NGAY TRÒ ĐẤU GIÁ TƯỢNG PHẬT

XIN CHẤM DỨT NGAY TRÒ ĐẤU GIÁ ĐỨC PHẬT. (Tôn Nữ Hoàng Hoa)

brocant-2

Đề nghị tác giả thay từ “Đức” bằng “Tượng” thì hợp lý hơn. Những phật tử mê tín đang đấu giá những tượng Phật chứ không phải Đức Phật. Ai có thể mua được Đức Phật?

Người Phật tử chân chính sống đúng chánh pháp không tin những trò lừa bịp của đám sư thời mạt pháp làm trái lời Phật dạy là từ bỏ tham sân si để giãi thoát.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, June 25, 2018 0848 EST