Lý do biểu tình: ‘Chống TQ và mong mỏi dân chủ’

Lý do biểu tình: ‘Chống TQ và mong mỏi dân chủ’

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, June 23, 2018 0240 EST

Advertisements