Thủ tướng Phúc yêu cầu báo chí phản bác thông tin ‘sai trái’ trên mạng

Thủ tướng Phúc yêu cầu báo chí phản bác thông tin ‘sai trái’ trên mạng

Thu tuong Phúc đã tùng tói My
Thê mà không hoc My tu do
Băt dân cú phai xin cho
Câm dân phan đôi cõi bò cho thuê.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, June 22, 2018 0820 EST