Người Việt biểu tình ở Đài Loan đòi Formosa thi hành công lý

Người Việt biểu tình ở Đài Loan đòi Formosa thi hành công lý

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, June 21, 2018 1140 EST