Đặc khu được bán thế nào?

Kính mời quý bạn xem bài: Đặc khu được bán thế nào? by Việt Chinh – Báo Thế Giới Mới. June 16, 2018.
DAC_KHU-1
Ba Đặc khu và Lưỡi bò Tàu

Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc
Ba nơi trọng yếu nước mất còn
Giặc Tàu án ngự giang sơn
Việt Nam chắc chắn không còn tương lai

Hãy đứng lên những ai yêu nước
Vì tồn vong tiến bước lên đường
Một lòng bảo vệ quê hương
Quyết tâm chống bọn Bắc phương giặc Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, June 20, 2018 1110 EST