CHẾT LÀ CÙNG, VIỆC GÌ MÀ SỢ?!

Kính mời quý bạn xem bài: CHẾT LÀ CÙNG, VIỆC GÌ MÀ SỢ?! – (Bằng-Phong Đặng-văn-Âu) by Bằng-Phong Đặng-văn-Âu Ngày 18 tháng 6 năm 2018.
_102107064_hi047371630
Biểu tình ở TPHCM hôm 10/6

Dân tộc Đất nước còn tồn tại
Tổ tiên không chủ bại ngồi yên
Hỡi ai con cháu Rồng Tiên
Diệt bầy nô hán ngậm tiền Bắc phương

Ai người Việt còn thương nòi giống
Bắc Trung Nam hãy dóng trống lên
Giữ cho Đất Việt vững bền
Để dòng giống Việt lưu truyền mai sau.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, June 19, 2018 2130 EST
1- Hậu biểu tình: Việt Nam khởi tố nhiều người