Bẫy nợ của Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Sri Lanka: Viên ngọc sắp vào tay Trung Quốc by BBC. 14 tháng 6 2018.
_102001156_xxjpbee000776_20180113_tppfn0a001
Công nhân Tàu cọng xây tuyến xe lửa Matara-Kataragama ở phía Nam Sri Lanka. Ảnh của Tân Hoa Xã chụp hồi tháng 1/2018

Các ông Trọng Quang Phúc và bà Ngân muốn ba đặc khu Vấn Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc của Việt Nam theo chân cảng biển Colombo này của Sri Lanka hay sao?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, June 15, 2018 0737 EST