Nữ sinh quốc nội phản đối luật đặc khu

Kính mời quý bạn xem video: Cát Linh bình luận về luật đặc khu và kế hoạch cho Trung Quốc thuê đất 99 năm. by Cát Linh Jun 4, 2018.

Trưng cầu dân ý là ý kiến hay, nhưng làm sao bảo đãm việc bỏ phiếu và kiểm phiếu là trung thực?
Vã lại khi biết rằng ba khu vực ấy là trọng điểm đối với an ninh quốc gia thì không nên đánh liều để hỏi ý kiến toàn dân như thế.
Nhất quyết không cho người nước ngoài thuê đất với thời gian dài đến 4 thế hệ. Có thể cho thuê 5 hay 10 năm dưới sự kiểm soát của chính quyền trong việc xữ dụng đất đúng theo thõa thuận đã ký là chỉ dùng cho kinh doanh và không làm hại môi trường vùng đất thuê và phụ cận.

Mùa Xuân Ả Rập hoa nhài
Mùa Hè Đất Việt hỏi ai hoa gì?
Phượng hồng Sen trắng mà chi
Bắc Nam đồng khởi như là hoa cau
Toàn dân quyết chống giặc Tàu
Mới mong nước Việt mai sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, June 14, 2018 0000 EST