Tàu cọng lại đem tên lửa ra Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc lại đem tên lửa ra Biển Đông by BBC. 12/06/2018.
_101996439_gettyimages-966655958-2
Hình ảnh vệ tinh chụp Đảo Phú Lâm hôm 12/5/2018

Gia tăng hỏa tiển Hoàng Sa
Quảng Nam Đà Nẵng Sơn Trà mục tiêu
Việt Nam cần phải ra chiêu
Sẵn sàng mồi lữa tiêu điều Phú Lâm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, June 13, 2018 0000 EST