Video 2:33 ‘Sự ngộ nhận hiểu lầm dẫn tới hành động quá khích’

Video 2:33 ‘Sự ngộ nhận hiểu lầm dẫn tới hành động quá khích

Bà Ngân này không xúng đáng là đai diên cho dân. Quôc hôi thi hành lênh đang và chính phu thi đôc lâp chô nào? Tiêng nói cua dân o đâu?

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, June 11, 2018 1144 EST

Biểu tình ở nhiều nơi phản đối dự luật 3 đặc khu

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam: Biểu tình ở nhiều nơi phản đối dự luật 3 đặc khu by Trọng Thành – RFI. Đăng ngày 10-06-2018 Sửa đổi ngày 10-06-2018 19:14.
vietnam_manif
Biểu tình tại Hà Nội phản đối dự án luật về 3 đặc khu kinh tế – hành chính, ngày 10/06/2018. REUTERS/Staff

Đồng bào cả nước đứng lên
Chống bè đảng cọng lũ hèn hán nô
Âm mưu dâng hiến cõi bờ
Đặc khu kinh tế chỉ là ngụy trang
Khi dân Tàu đến lập làng
Sinh con đẻ cháu ngày càng thêm đông
Tới khi hết hạn hợp đồng
Về Tàu hay ở khó lòng lắm thay
Dân Tàu sẽ ở lại đây
Đặc khu tự trị chờ ngày đổi tên
Đồng bào xin hãy đứng lên
Chống Phúc Ngân Trọng bảo tồn núi sông.


Ba đặc khu này dành cho những nhà đầu tư người Việt tỵ nạn cọng sản thì hay biết chừng nào!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, June 11, 2018 0757 EST