Watch “Thì Ra Đây Là Lý Do Chúng Ta Phải Cho Trung Quốc Thuê Đất 99 Năm Làm 3 Đặc Khu Kinh Tế” on YouTube

BIỂU TÌNH GIỮ NƯỚC!

Kính mời quý bạn xem video: BIỂU TÌNH LỚN TẠI VIỆT NAM by Việt Nam Thân Yêu Lạc Hồng 10/06/2018.

Đồng bào Công giáo biểu tình
Đồng bào Phật tử nước mình ở đâu?
Đồng hành Dân Tộc từ lâu
Đứng lên chống lại giặc Tầu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, June 10, 2018 0949 EST
1- BIỂU TÌNH LỚN TẠI VIỆT NAM