Đại cường xâu xé Tàu thời Mãn Thanh

Kính mời quý bạn xem bài: Chuyện TQ mất đất sau Chiến tranh Nha phiến by Nguyễn Giang BBC. 6 tháng 6 2018.
_101888000_gettyimages-929215926
Quan quân nhà Thanh lên tàu The Arrow giật cờ của Anh Quốc trong Chiến tranh Nha phiến lần hai. Nhưng các giao tranh chỉ đem lại thất bại cho Thanh triều.

Phải chăng cọng sản Việt Nam đã thua Tàu trong trận chiến giữ đảng độc quyền nên chúng phải nhượng đất dưới hình thức “đặc khu kinh tế? ”
Nhà Thanh nhượng đất vì bất lực trước sức mạnh của Tây phương chứ không vì sự thịnh vượng của nước Tàu và dân Tàu.
Vậy thì hà cớ gì cọng sản Việt lại cúi đầu dâng đất cho Tàu? Sau 70 năm hay 99 năm các đặc khu toàn là dân Tàu, họ sẽ về Tàu hay nhập vào dân Việt? Thành phố Thượng Hải có hơn 24 triệu dân. Năm đặc khu sẽ là 5 Thượng Hải thì số dân Tàu đã vượt qua dân số Việt Nam. Chừng ấy người sau 70 hay 99 năm về Tàu sao được? Họ ở lại nhập vào dân Việt thì tự nhiên họ là đa số. Mọi cuộc bầu cử họ đều thắng. Thế là Việt Nam trở thành tỉnh lẽ của Tàu không tiếng súng!

Toàn dân nhất quyết đứng lên
Ngăn ngay kế hoạch xây nền vong nô
Năm nười năm cũng nói “NO!”
Làm ăn cứ việc cần gì Đặc Khu?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, June 7, 2018 0945 EST