Mỹ dự trù gia tăng tuần tra Biển Đông

Mỹ dự trù gia tăng tuần tra Biển Đông