Giặc Tàu đang vào Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: ÂM MƯU RƯỚC TÀU VÀO VIỆT NAM ĐÃ LỘ RÕ. by Trần Hùng – The SaiGonPost Thứ Tư, tháng 5 30, 2018 .
dac-khu-kinh-te-van-don
Đặc khu kinh tế của Tàu ở Vân đồn, tỉnh Quảng Ninh

Giặc Tàu ào ạt vào nhà
Đồng bào có nhận thấy ra không nào?
Vân Đồn Vũng Áng đã trao
Giặc Tàu đã được mời vào nước ta
Đảng và Trọng bán sơn hà
Nước ta từng bước hết là Việt Nam
Đứng lên diệt lũ quan tham
Tay sai giặc hán lan tràn khắp nơi
Đứng lên chống giặc con trời
Mới mong độc lập nơi nơi an hòa.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, June 01, 2017 2230 EST
1- ÂM MƯU RƯỚC TÀU VÀO VIỆT NAM ĐÃ LỘ RÕ.