Phi công Tàu cọng thực tập đáp xuống mẫu hạm vào ban đêm

Kính mời quý bạn xem bài: Phi cơ TQ tập đáp xuống mẫu hạm vào ban đêm by BBC. 05-26-2018.
_101749682_gettyimages-950939988
Các chiến đấu cơ J-15 trên tàu Liêu Ninh trong một lần diễn tập trên biển hồi 4/2018

Phi công Tàu tập đáp đêm
Khả năng chiến đấu tăng thêm nhiều phần
Phi công nước Việt phải cần
Nhắm cho chính xác mỗi lần bay lên
Biển đêm lấp lánh ánh đèn
Liêu Ninh chính thị là nền mục tiêu
Tà tà bay lượn như diều
Em ca bốn tám tiêu điều sân bay.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, May 26, 2017 2200 EST