Tố cáo Tàu cọng quân sự hóa Biển Đông có hiệu quả không?

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam và Úc tố cáo Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông by Trọng Nghĩa – RFI.Đăng ngày 22-05-2018 Sửa đổi ngày 22-05-2018 14:44.
woody-island-new-1_28_17
Ảnh vệ tinh chụp đảo Phú Lâm, Hoàng Sa ngày 28/01/2017 (@amti.csis.org)

Mấy lời tố cáo như không
Khựa Tàu cứ việc thi công công trình
Muốn ngăn bành trướng Bắc Kinh
Cần Liên Hiệp Quốc giúp mình may xong!
Toàn dân phải quyết một lòng
Chống Tàu cứu nước ngăn phòng xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, May 22, 2017 1850 EST