Người Việt nên tẩy chay GAP

Kính mời quý bạn xem bài: Bỏ sót Biển Đông, Đài Loan trong bản đồ in trên áo, GAP xin lỗi Trung Quốc by VOA. 16/05/2018.
31582289_150154459173057_7592377400407621632_n
Boycott China’s goods

Tẩy chay hảng GAP tham tiền
Nghe lời Tàu cọng vì tiền mà quên
Án Tòa Quốc Tế nêu lên
Tàu không hề có chủ quyền Biển Đông
GAP cần Tàu cọng vui lòng
Đem hàng qua đó mà mong kiếm tiền
Hỡi người dân Việt khắp miền
Đứng lên phản đối GAP liền ngay cho!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, May 16, 2017 2055 EST