Máy bay vận tải quân sự Tàu cọng đậu tại Đá Xu Bi, Trường Sa

Kính mời quý bạn xem bài: Ảnh vệ tinh : Máy bay vận tải quân sự Trung Quốc đậu tại Đá Xu Bi, Trường Sa by Đức Tâm – RFI Đăng ngày 11-05-2018 Sửa đổi ngày 11-05-2018 15:52.
avion_chine_subi
Ảnh vệ tinh ngày 28/04/2018: Máy bay vận tải quân sự Thiểm Tây Y-8 (Shaanxi Y-8) của Tàu cọng trên Đá Xu Bi, Trường Sa (Ảnh chụp màn hình website AMTI)(Capture d’image @amti.csis.org)

Tàu bồi đắp không ai lên tiếng
Xây phi trường trên miếng đất bồi
Đã đưa phi tiễn đến rồi
Phi cơ quân sự đậu chơi là thường

Đồng bào ơi quê hương đang mất
Núi sông biển đảo đất nước ta
Từ từ chắp cánh bay xa
Bay sang nước lạ bay qua khựa Tàu

Hãy đứng lên cùng nhau chống giặc
Dẹp ngay lũ quốc tặc Ba Đình
Quyết tâm chống lại Bắc Kinh
Liều thân giữ nước Việt mình muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, May 12, 2018 0000 EST