Tàu đưa máy bay quân sự tới Trường Sa

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc triển khai máy bay quân sự tới Trường Sa by VOA. 10/05/2018.
Máy bay China Southern Airlines hạ cánh xuống bãi đá Chữ Thập ở Trường Sa hôm 6-1-2016
Một máy bay dân sự của Tàu cọng đáp xuống Đá Chữ Thập đầu năm 2016.

Việt kêu Tàu rút về hỏa tiển
Tàu lại cho khai triển chiến cơ
Tàu xem Việt nói như pha
Bố phòng giữ đảo Tàu ta cứ làm

Cũng vì bởi công hàm Đồng Phạm
Công nhận đường giới hạn Tàu nêu
Cho nên Tàu cứ làm liều
Ngày qua ngày lại mọi điều thành quen

Đồng bào ơi đừng quên đất nước
Hãy đứng lên kẻ trước người sau
Đồng lòng nhất trí chống Tàu
Giữ cho nước Việt ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, May 11, 2018 0000 EST