Duterte nói ‘TQ hứa sẽ bảo vệ Philippines’

Kính mời quý bạn xem bài: Duterte nói ‘TQ hứa sẽ bảo vệ Philippines’ by BBC. 07-05-2018
_101208152_gettyimages-874467708
Tổng thống Duterte gặp Thủ tướng Tàu cọng Lý Khắc Cường tại Manila hồi tháng 11/2017.

Duterter nói thật nực cười
Khựa Tàu bảo vệ chống người nào đây
Mỹ hay là mấy ông Tây
Mã Lai Miên Việt xéo dày dân Phi?
Dân Phi hãy nhớ và ghi
Xem ai xâm lấn nước Phi mai này
Bé choàng khăn đỏ có ngày
Là mồi ngon lọt dạ dày sói lang!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, May 07, 2018 2358 EST