Sao chưa thấy Việt Nam phản đối Tàu cọng đặt tên lửa ở Trường Sa

Kính mời quý bạn xem bài: Cựu cố vấn an ninh Philippines kêu gọi phản đối Trung Quốc đặt tên lửa ở Trường Sa by Trọng Thành – RFI. Đăng ngày 06-05-2018 Sửa đổi ngày 06-05-2018 17:07.
2017-12-14t215222z_559958452_rc1df5eb71c0_rtrmadp_3_southchinasea-china_0_0
Không ảnh vệ tinh của CSIS chụp ngày 16/06/2017 cho thấy nhiều công trình quân sự được Tàu cọng xây dựng trên đảo Đá Chữ Thập. CSIS/Reuters

Việt Nam còn ngủ hay sao?
Không hay tên lữa Tàu vào Trường Sa!
Tên này chắc chắn phóng ra
Để trừ chiến hạm của ta chứ gì?
Tầm xa tên lữa bắn đi
Sàigòn Ma Ní tức thì ầm vang
Tỉnh ngay giấc mộng chữ vàng
Xóa đi bốn tốt sữa sang quốc phòng
Quân dân nhất trí một lòng
Bảo an biển đảo đề phòng xâm lăng
Toàn dân Nam Bắc nghe chăng?
Sơn hà nguy khốn giặc đang bố phòng
Đứng lên trai gái đồng lòng
Hy sinh giữ nước chận vòng vong nô
Diệt ngay những đứa hán nô
Quyết tâm gìn giữ cơ đồ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, May 06, 2018 1345 EST