Biển Đông của… Canada?

Trả lời tác giả Trần Văn
Việt Nam đại biểu chỉ ăn, gật đầu
Biển Đông quan hệ gì đâu
Phạm Đồng công nhận thuộc Tàu từ lâu
Cả bầy đã ngậm tiền Tàu
Miệng đâu lên tiếng chống Tàu xâm lăng?
May ra còn có nhân dân
Hết còn vô cảm đứng lên chống Tàu
Nếu không đoàn kết cùng nhau
Giang sơn Đại Việt về Tàu nay mai
Còn đâu dân tộc tương lai
Mịt mờ nô lệ đêm dài tối tăm
Cám ơn tác giả Trần Văn
Đặt ra câu hỏi không cần hồi âm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, May 02, 2018 2148 EST

doithoaionline

Trân Văn

30/04/2018

VOA

Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải.
Phàm đã là người Việt thì câu hỏi “Biển Đông của… Canada ?” rõ ràng là ngớ ngẩn! Thế nhưng dẫu có bị mắng là… thậm ngu thì cũng khó ngậm hột thị!
Nếu biển Đông không phải của Canada thì hà cớ gì Thượng viện Canada lại lên án chuỗi hành động vừa qua của Trung Quốc tại biển Đông, xác định bản chất chuỗi hành động đó là “thù địch” và sẽ gây nguy hại cho nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Canada với Trung Quốc?

View original post 1,489 more words