Chuyên gia Tàu mang bản đồ “cổ” 1951 bảo vệ đường “9 đoạn”

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Chuyên gia Trung Quốc mang bản đồ “cổ” 1951 bảo vệ đường “9 đoạn” by Thu Hằng – RFI Đăng ngày 29-04-2018 Sửa đổi ngày 29-04-2018 12:34 .
south_china_sea_claims_map
Đảo Hải Nam và bản đồ hình “lưỡi bò” đòi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông(@wikipedia.org)

Chuyên gia Tàu có bản đồ “cổ”
Mới nghe qua biết tổ dối lừa
Mình in mình muốn thì đưa
Còn ai công nhận vẫn chưa rõ ràng

Giả như nó có ngàn năm “cổ”
Thì may ra có chổ đáng tin
Hãy ngưng chiến dịch ấn in
Có in ngàn bản niềm tin cũng hoài.

Nếu như đây là bản đồ quốc tế in thì còn có thể chấp nhận. Còn khựa Tàu in thì chẳng ai tin đâu. Chuyên gia cở gì mà ngốc như thế? Việt Nam cũng có bản đồ cổ mà sao chưa chịu đưa ra tòa nhờ phân xữ?

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, April 29, 2018 0944 EST