Dân bao vây trụ sở xã, giam lỏng bí thư và chủ tịch

Kính mời quý bạn xem bài: Bình Định: Dân bao vây trụ sở xã, giam lỏng bí thư và chủ tịch by VOA 20/04/2018.
10CF7568-B8A2-4C7C-9C30-111D9F2BF05A_w650_r1_s
Người dân trập trung trước trụ sở UBDN xã Mỹ Thọ để yêu cầu thả người. Ảnh VNExpress

28279824_369277663548600_4562583977787315579_n Phuongdung Hoang
Là một người con dân Việt Nam !
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm.
Người người cùng nhau đứng lên đắp lời sống núi.
Từng đoàn người đi, chẳng nề chi.
Già trẻ gái trai, giơ cao tay.
Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam.

30742594_389711634838536_1516000207106473984_n

Đứng lên nối chí Qung Trung
Diệt quân tham bạo không dung giặc trời
Vì non sông Việt đời đời
Lên đường cứu nước đáp lời núi sông
Bắc Nam già trẻ một lòng
Đứng lên giữ nước Việt không thành Tàu
Gái trai nắm chặt tay nhau
Thề nguyền một dạ chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, April 22, 2018 0900 EST