Sóng ngầm phẫn nộ của nông dân mất đất

Kính mời quý bạn xem bài: Sóng ngầm phẫn nộ của nông dân mất đất by BBC. 18 tháng 4 2018.
_100920823_14732330_1763281203933575_1738697469555732304_n
Trịnh Bá Phương cùng người dân Dương Nội trong một cuộc biểu tình đòi chính quyền trả lại đất

Toàn dân cả nước đứng lên
Đòi quyền có ruộng cho nền nông tang
Bạo quyền hống hách ngang tàn
Hãy mau lật đổ mỡ đàng tự do
Nhân quyền dân chủ ai cho?
Phải cần tranh đấu tự lo dân mình
Bắc Nam đồng bộ biểu tình
Chấm dứt chế độ Ba Đình hán nô!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 19, 2018 0115 EST