Tàu ‘đáp phi cơ quân sự xuống Đá Vành khăn’

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc ‘đáp phi cơ quân sự xuống Đá Vành khăn’ by BBC. 18/04/2018.
_100547058_151215114640_spratly_islands_624_v2_vietnamese_v2
Tàu đã xây cất thế nào ở Biển Đông.

Khi không ngăn chận đắp bồi
Làm sao ngăn chuyện đã rồi được đây?
Khi bắt đầu việc lắp xây
Tất nhiên dụng ý cho ngày tàu bay
Muốn cho Tàu khựa ngưng ngay
Lệnh Tòa phán quyết đuổi ngay giặc Tàu
Việt Phi cần phải nương nhau
Hãy cùng đoàn kết chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, April 18, 2018 2150 EST
1- Philippines kiểm chứng ảnh máy bay quân sự TQ trên đảo nhân tạo