Ủy viên BCT Nguyễn Văn Bình đi bán nước

Kính mời quý bạn xem bài: Ông Vương Kỳ Sơn tiếp Ủy viên BCT Nguyễn Văn Bình by BBC. 17/04/2018.
Nguyễn Văn Bình
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình hiện là Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Bạn vàng mười sáu là đây
Tình thân bốn tốt là xây là đào
Biển Đông Tàu khựa đã bao
Cấm thằng việt cọng ra vào dò thăm
Trưởng ban kinh tế qua thăm
Có xin được phép làm ăn riêng mình
Hay là cúi lạy Bắc Kinh
Cam tâm nô lệ Ba Đình chào thua!
Chận quân xâm lấn tràn qua
Bảo an bờ cõi nước nhà Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, April 17, 2018 2050 EST
1- Thăm TQ, đại biểu CSVN khẳng định theo đuổi ‘16 vàng 4 tốt’