Không có công ty nước ngoài nào muốn đầu tư vào dự án ngoài khơi Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: “Không có công ty nước ngoài nào muốn đầu tư vào dự án ngoài khơi Việt Nam” by VOA Tiếng Việt. 14/04/2018.
FFA42A0E-E83F-4E75-9BC8-8F52ED031531_cx0_cy10_cw0_w1023_r1_s.jpg
Dàn khoan dầu của PetroVietnam trên biển Đông. PetroVietnam nói những diễn biến phức tạp (trên biển Đông) sẽ ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài” tới Việt Nam.

Trọng Quang Phúc Ngán khựa Tàu
Tàu đe đã rút còn đâu chủ quyền?
Cơ chi cố thủ giữ nguyên
Công ty ngoại quốc sẽ yên tâm làm
Vòng đai kinh tế Việt Nam
Lưỡi bò liếm mất ai ham tới tìm?
Giặc Tàu cứ thế im lìm
Đào dầu đắp đảo Trọng chìm Hồ Gươm!
Đồng bào đứng dậy cầm gươm
Diệt bầy nô hán mở đường tương lai
Việt Nam bao thế kỷ dài
Chống Tàu giữ nước không ai cúi đầu
Đứng lên và ngẫng cao đầu
Toàn dân thề quyết chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, April 15, 2018 1000 EST