Mỏ dầu Việt Nam và đường lưỡi bò Trung cộng

Kính mời quý bạn xem bài: Mỏ dầu Việt Nam và đường lưỡi bò Trung cộng by Nguyễn Hoàng Dân (Danlambao) 04/08/2018.
Duongluoibo-trungquoc-Danlambao
Biển Đông và đường lưỡi bò Tàu




Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, April 09, 2018 0000 EST